Mission & Vision

Hawaiian

English

‘O Hui Malama Ola Na Oiwi makou.Eia ke kuleana:Ho‘ouluola o ka lahui Hawai‘i

`O Keia ka mana‘o:

Malama ia Moku o Keawe

Malama i na kua‘aina

Malama i kou olakino

Malama i na mea Hawai‘i

E ho‘oikaika a ola ka lahui Hawai‘i

We are the group that takes care of the health of Hawaiian people.Our mission is:To uplift the health of the Hawaiian nation

We will:

Take care of Hawai‘i Island

Take care of country and rural areas

Take care of your physical, spiritual, and mental body

Take care of Hawaiian culture and practices

We envision a strong and healthy Hawaiian nation.